กำหนดการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ปิดความเห็น บน กำหนดการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 0

สำนักทะเบียนและประมวลผล ประชาสัมพันธ์กำหนดการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ผ่านเว็บไซต์ ระบบติดตามการลงทะเบียนเรียนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก