ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระที่ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่
1. ศาสตราจารย์ ดร. ทวี  ญาณสุคนธ์ พ.ศ. 2509 – พ.ศ. 2521
2. ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา  ชุติมา พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2523
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขประชา  วาจานนท์ พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2533
4. ศาสตราจารย์ ดร. สุมินทร์  สมุทคุปต์ 1 พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
5. รองศาสตราจารย์ ดร. วินิจ  เจียมสกุล 1 พ.ศ. 2537 – 26 กุมภาพันธ์ 2541
2 27 กุมภาพันธ์ 2541 – 26 กุมภาพันธ์ 2545
3 27 กุมภาพันธ์ 2545 – 26 กุมภาพันธ์ 2549
6. อาจารย์ ดร. สุรพล  ภัทราคร 1 27 กุมภาพันธ์ 2549 – 26 กุมภาพันธ์ 2553
2 27 กุมภาพันธ์ 2553 – 26 กุมภาพันธ์ 2557
7. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว 1 27 กุมภาพันธ์ 2557 – ปัจจุบัน

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก