ขอเชิญเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 746

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดโดย หน่วยบริการวิชาการให้คำปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัยแก่นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

เวลา 10.00 – 12.00 น.

สถานที่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-562-5555 ต่อ 647121 -123

e-mail : statistical.consult.ku@gmail.com

ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตารางกิจกรรมเผยแพร่ความรู้รายชื่อผู้ติดต่อ

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290