6 ก.ค. 61-ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu

ปิดความเห็น บน 6 ก.ค. 61-ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ จาก Professor Yung-Hsiang Lu 93

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Yung-Hsiang Lu เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมพนมกร จันทร์เจริญ ชั้น 7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก