ขอแสดงความยินดีแด่นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถิติ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีแด่นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถิติ 245

ขอแสดงความยินดีแด่นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถิติ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
 1.  นายโชติพิพัฒน์ ฉัตรคูณบุญมัย
 2. นายเทพทั้พ สันตานนท์
 3. นายนิชพล ชินบัวทอง

ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในหมวด Best Algorithm ในงาน KU Data Science Bootcamp 2018 ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2561  ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290