โครงการ UGSAS 6-month Sandwich Program 2018

ปิดความเห็น บน โครงการ UGSAS 6-month Sandwich Program 2018 44

The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu niversity, Japan announced two programs and would like to invite students and researchers to apply for;
     1. 6-month Sandwich Program for doctoral/master’s students
         Website: http://www.ugsas.gifu-u.ac.jp/eng/sandwich_pg/index.html

http://www.ugsas.gifu-u.ac.jp/eng/sandwich_pg/index.html
     2. Ronpaku Program (Dissertation PhD Support Program)
         Website: http://www.ugsas.gifu-u.ac.jp/eng/ronpaku_pg/index.html

Please kindly open the website and pay close attention to the information.

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก