19 เม.ย. 61-การบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ชีวธุรกิจ เรื่อง “พืชกินแมลง สร้างรายได้”

ปิดความเห็น บน 19 เม.ย. 61-การบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ชีวธุรกิจ เรื่อง “พืชกินแมลง สร้างรายได้” 60

รายวิชา 01424311 Industrial Biology ภาควิชาสัตววิทยา และโครงพหุวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ชีวธุรกิจ เรื่อง “พืชกินแมลง สร้างรายได้”
Cr: https://www.thairath.co.th/content/422090
โดย…คุณปฐมะ ตั้งประดิษฐ์ (วิทยากรพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณ์ตรง)
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 506 ภาควิชาสัตววิทยา

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่ง ฟังฟรี มีประโยชน์ !!!
เราจะเพาะเลี้ยงให้เติบโตได้อย่างไร แล้วเขาขายกันไงน่าาาา

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก