5 เม.ย. 61-การบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ ชีวธุรกิจ เรื่อง “ปลากระเบนน้ำจืดเชิงอุตสาหกรรม” (Freshwater Stingrays)” 

ปิดความเห็น บน 5 เม.ย. 61-การบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ ชีวธุรกิจ เรื่อง “ปลากระเบนน้ำจืดเชิงอุตสาหกรรม” (Freshwater Stingrays)”  52

รายวิชา 01424311 Industrial Biology ภาควิชาสัตววิทยา และโครงพหุวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ ชีวธุรกิจ เรื่อง “ปลากระเบนน้ำจืดเชิงอุตสาหกรรม” (Freshwater Stingrays)” 

โดย…คุณทวีสุข ฉ่ำชื่น (อาจารย์พิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง)
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 506 ภาควิชาสัตววิทยา

???? ปลากระเบนลวดลายสวยงาม เพาะเลี้ยงขายแพงๆ ฟังฟรี มีประโยชน์ !!!
ได้ไงน้าาาาา….(อยากรู้จัง!!)

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก