For Thai Student : แบบแสดงความจำนงขอเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ I-KUSTARS2018

ปิดความเห็น บน For Thai Student : แบบแสดงความจำนงขอเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ I-KUSTARS2018 138

การกรอกแบบแสดงความจำนงขอเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ I-KUSTARS2018
*นิสิตโปรดล็อกอินด้วยบัญชี KU Google (____._@ku.th) ที่ http://mail.ku.th ก่อนเริ่มกระบวนการ (Password เดียวกับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายใน มก.)*

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูล ให้ปฏิบัติตามคำชี้แจง ดังนี้

          1. เตรียมบทคัดย่อ นิสิตต้องนำบทคัดย่อ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามกำกับเรียบร้อยแล้ว
          2. สแกนไฟล์ หรือ ถ่ายรูป บทคัดย่อฉบับที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม เพื่อแนบไฟล์เข้าสู่ระบบ
              *** ระบบอนุญาตให้นิสิตแก้ไขไฟล์บทคัดย่อได้ 3 ครั้ง (เท่านั้น) หากต้องการแก้ไขครั้งที่ 4 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ***
          3. นิสิตกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนที่ลิงค์ https://bit.ly/2IjTWgl
          4. แบบฟอร์มจะส่งไปยัง e-mail ที่นิสิตกรอกในระบบ พิมพ์แบบฟอร์ม ได้จากไฟล์แนบ .pdf ใน email ลงนามในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
          5. หากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบข้อผิดพลาด กรุณากดปุ่ม Edit response
          6. หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับ ภายใน 1 วัน โปรดแจ้งกลับเจ้าหน้าที่ ได้ที่ https://bit.ly/2GFvhpb

นิสิตนำแบบแสดงความจำนง + บทคัดย่อ ส่งได้ที่ภาควิชา ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561

ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
คุณทองจินดา แก้วอาษา โทร. 02-562-5555 ต่อ 646139 e-mail : fscitdp@ku.ac.th

 

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก