การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 One World One Ocean : New and more value of the seas

ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 One World One Ocean : New and more value of the seas 131

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 One World One Ocean : New and more value of the seas
18-20 มิถุนายน 2561  สถานที่ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี

เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

หัวข้อการนำเสนอ
– ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา
– สมุทรศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (อุตุนิยมวิทยา สำรวจระยะไกล ภูมิสารสนเทศ)
– ประมง และการเพาะเลี้ยง
– เทคโนโลยีทางทะเล (เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม)
– การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล
– ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล โลจิสติกส์ และพาณิชยนาวี กฎหมายทางทะเล

ค่าลงทะเบียน “ฟรี” สำหรับผู้ลงทะเบียนภายใน 15 พฤษภาคม 2561

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290