คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย 3

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะผู้บริหารจาก University of Lampung อันได้แก่ คณบดีคณะ Mathematics and Natural Sciences รองคณบดี ผอ.สถาบันวิจัยและชุมชน และหัวหน้าโครงการปริญญาเอก  ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีลงนามและหารือแนวทางการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

 

 

Tagged with:

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก