คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย 13

คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย

คณะวิทยาศาสตร์ มก. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ University of Lampung ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะผู้บริหารจาก University of Lampung อันได้แก่ คณบดีคณะ Mathematics and Natural Sciences รองคณบดี ผอ.สถาบันวิจัยและชุมชน และหัวหน้าโครงการปริญญาเอก  ได้เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีลงนามและหารือแนวทางการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

 

 

Tagged with:

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 1 มกราคม 2018

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก