รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ปิดความเห็น บน รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 253

รายชื่อนักเรียนเข้าค่าย
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 4 – 20 ตุลาคม 2560

  1. สาขาวิชาชีววิทยา ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนศรีบุณยานนท์
  2. สาขาวิชาชีววิทยา ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาชีววิทยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  3. สาขาวิชาเคมี ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  4. สาขาวิชาเคมี ณ โรงเรียนขยายผล สอวน. สาขาเคมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ  ท้ายประกาศ จะมี กำหนดการ และ ระเบียบข้อควรปฏิบัติ ของแต่ละศูนย์ ขอให้นักเรียน ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก