ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผุ้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วม Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ผุ้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วม Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund 31

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มก. ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วม Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund

Cr. https://www.trf.or.th/newton-fund-consideration/11204-the-list-of-candidates-for-participating-in-leaders-in-innovation-fellowships-lif-programme-under-newton-fund

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก