โครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (Physisorption and Chemisorption Analysis)

ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (Physisorption and Chemisorption Analysis) 22

ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี (Physisorption and Chemisorption Analysis) ขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 202 และห้อง 1012 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การดูดซับทางกายภาพและการดูดซับทางเคมี โดยใช้เครื่อง surface analyzer และสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยได้ต่อไป

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/2xiUPD7

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก