โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SciKU Charity Golf Day 2017

ปิดความเห็น บน โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SciKU Charity Golf Day 2017 114

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SciKU Charity Golf Day 2017 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ของประเทศ (National Learning Significance) และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และนิสิต ให้สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านการเกษตร พลังงาน อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เพื่อความอยู่ดี กินดี และความยั่งยืนของประเทศ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตกุศลที่จะร่วมสมทบกองทุน ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://sci.ku.ac.th/news/5229-2
 
ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่
1. คุณภูวเมศฐ์ สันติพันธ์นา email : fscitws@ku.ac.th โทร. 02-562-5555 ต่อ 646111

     2. คุณณัฏฐณิชา สุขพอดี โทร. 02-562-5555 ต่อ 646176 มือถือ 081-7320331

บัญชีสมทบทุน

          จ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการศูนย์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มก.” ผ่านธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร สาขา เลขบัญชี
1. ทหารไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 069-2-60140-4
2. ไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 235-2-39888-4
3. กรุงศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 374-1-68414-8
4. กสิกรไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 018-1-83584-2
5. กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 043-7-48601-2

ประชาสัมพันธ์ใบสมัคร

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก