การบรรยาย เรื่อง “Biophysics of Self-organization”

ปิดความเห็น บน การบรรยาย เรื่อง “Biophysics of Self-organization” 14

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเรื่อง “Biophysics of Self-organization” โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Stefan Mueller จาก Institute of Experimental Physics, University Magdeburg, Germany

การบรรยายจัดขึ้นในวันอังคาร และ วันพฤหัส ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 402 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟังการบรรยายกรุณาติดต่อ ผศ. ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ Email:fscicyl@ku.ac.th

รายละเอียดเนื้อหา

 

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก