การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือฯ

ปิดความเห็น บน การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือฯ 51

เนื่องจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมครั้งล่าสุดเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้วนั้น  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับปรุงอัตราดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สภาพการและวิธีการใช้งานเครื่องมือนั้นๆ ในสถานการณ์จริง อีกทั้งต้องคำนึงถึงค่าวัสดุ ค่าบำรุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค และรายจ่ายด้านอื่นๆ ด้วย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้คำนึงถึงผู้ขอรับบริการเป็นอันดับแรก โดยปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งบางเครื่องปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมลง บางเครื่องปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเฉพาะรูปแบบของอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องจริง และอีกหลายเครื่องยังคงอัตราค่าธรรมเนียมเดิม

ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใหม่ กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนตุลาคม 2560 หลังจากออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 646154 – 646156 หรือ E-Mail: fsciequip_center@ku.ac.th

Link: http://q-r.to/bamvSB

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก