ขอแสดงความยินดีกับ พันตรีโกสินทร์ ทองศรี นิสิตปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ พันตรีโกสินทร์ ทองศรี นิสิตปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา 18

ขอแสดงความยินดีกับ พันตรีโกสินทร์ ทองศรี นิสิตปริญญาเอกสาขาสัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในความดูแลของ อ.ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Best Poster Award ในหัวข้อ “The effect of mesenchymal stem cell’s cytokines from adipose tissue on wound healing process in Dog” ในการประชุมวิชาการ The 2nd MSU International Veterinary Conference “Animal Health and Production” เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2560 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Cr. Facebook Cblast

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก