การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Graduates by University-Industry Collaboration”

ปิดความเห็น บน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Graduates by University-Industry Collaboration” 7
Online Registration: http://bit.ly/2srOzaj ตรวจสอบรายชื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Graduates by University-Industry Collaboration” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มก.

Tagged with:

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก