เปิดรับสมัคร ทุนผู้ช่วยสอน โครงการ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี

ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัคร ทุนผู้ช่วยสอน โครงการ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี 4

 

https://sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2017/03/assiTech-BIOSCI.pdf
โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีทุนผู้ช่วยสอน
ติดต่อสอบถามการสมัครได้ที่

คุณจิระประภา ขันสุข 
นักวิชาการศึกษา โทร. 646152

 

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก