การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Sage เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2

ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Sage เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 9
วิธีการสมัคร

สมัคร Online
http://bit.ly/2nXzed0

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การใช้ Sage เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ระหว่างวันที่  27-28  เมษายน 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Tagged with: ,

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก