ทุนสนับสนุนนิสิต-อาจารย์ เพื่อทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น (IMS-IIPA) 2017

ปิดความเห็น บน ทุนสนับสนุนนิสิต-อาจารย์ เพื่อทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น (IMS-IIPA) 2017 6

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัครขอรับทุนเพื่อส่งนิสิตไปฝึกงานเพื่อทำวิจัยพื้นฐานในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Institute for Molecular Science (IMS) ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ IMS International Internship Program in Asia (IMS-IIPA) ประจำปี 2017

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

1.1 รายละเอียดโครงการ (1-PDF_IMS-IIPA-2017_INFO)
1.2 ใบสมัครสำหรับนิสิต (2-IMS-IIPA-form_2017_Student)
1.3 ใบสมัครสำหรับอาจารย์ (3-IMS-IIPA-form_2017_Staff)

Deadline: กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 เมษายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ email: rattapan.t@ku.ac.th

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก