ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

ปิดความเห็น บน ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดภาพวาดหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” 43

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” เพื่อดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ เทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยครบ ๑๐๐ วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ น้อมนำคำสอน หลักการทรงงานของพระองค์ สู่การปฏิบัติ ตลอดจนการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียง

เพื่อเชิญชวนให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนในการร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและไว้อาลัย โดยส่งผลงานภาพวาดสร้างสรรค์นำเสนอตามโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” นั้น

นิสิตทุกระดับชั้น ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

drawing_Page_1 drawing_Page_2 drawing_Page_3

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ทั้งหมด: _
  • เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก