การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Utilization of ion-beam accelerator”

ปิดความเห็น บน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Utilization of ion-beam accelerator” 2

Download ใบสมัคร

ด้วยภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “Utilization of ion-beam accelerator” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยีของเครื่องเร่งอนุภาค และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ โดยคณะวิทยากรจากต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิชาการเกษตร โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๒๐๒ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

iaea-workshop-flyer-new

program-of-workshop

 

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _
  • ตลอดชีพ: _

เริ่มบันทึกสถิติตั้งแต่ 11 กันยายน 2015

ติดต่อคณะวิทยาศาสตร์

ที่อยู่
ตู้ ป.ณ. 1020 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
หมายเลขโทรศัพท์
0 2562 5444 หรือ 5555
ภายใน มก. โทร 64 6000
ไปรณีย์อิิเล็กทรอนิกส์
fscitdp@ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก