ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 44

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 จำนวน 2 ท่าน

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  อร่ามศิริรุจิเวทย์ 

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มีนา  ปทุมสูตร

ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสถิติ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560

Similar articles

สถิติผู้เยี่ยมชม

  • วันนี้: _
  • เมื่อวานนี้: _
  • สัปดาห์นี้: _
  • เดือนนี้: _

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290