กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมก.สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามรายชื่อในเวปไซต์นี้
Website: http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=12320

คณะกรรมการ IPC คณะวิทยาศาสตร์ ขอชี้แจงข้อมูลในการดำเนินการรับทุนดังนี้
1. ดาวโหลดตัวอย่างบันทึกข้อความยืนยันเข้าร่วมโครงการเพื่อแก้ไขและพิมพ์ออกมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ โดยเข้าไปที่ Link นี้: DOC file: https://goo.gl/YgvXSu หรือ PDF file: https://goo.gl/ZF1bu4
2. จัดทำสัญญาการรับทุนตามรายละเอียดที่กองวิเทศสัมพันธ์ มก. นำขึ้นบนเวปไซต์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ส่งบันทึกยืนยันการเข้าร่วมโครงการที่แนบสัญญาทุนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผ่านภาควิชามายังคณะฯภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น.
4. กองวิเทศสัมพันธ์ มก. จะจัดการปฐมนิเทศผู้รับทุนเพื่อชี้แจงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ โดยผู้รับทุนทุกท่านต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงตามกำหนดการที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
5. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121 Email: ipc_sci@ku.ac.th
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง โปรดทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลงโดย Download ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางได้ที่ link ด้านล่าง
– DOC     https://goo.gl/KS8Gjf
– PDF      https://goo.gl/oUGzHT