ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561)

ปิดความเห็น บน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561) 6174

กำหนดการสำหรับนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ Thai university Central Admission System : TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ณ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:00 – 12:00 น.

แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ (TCAS 4/2561)
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์
กำหนดการหลังจากการสอบสัมภาษณ์
คำแนะนำสำหรับท่านผู้ปกครอง

ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ KU 78 • SC 53

URL: https://www.facebook.com/groups/KU78.SC53/

เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อหน่วยงานประสานงาน

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • สถานที่ทำการ: ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
  • เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 – 16:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • หมายเลขโทรศัพท์: 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141-6

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290