สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดจำหน่ายเครื่องแบบนิสิตถูกระเบียบ 23-30 มิถุนายน 2560

ปิดความเห็น บน สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดจำหน่ายเครื่องแบบนิสิตถูกระเบียบ 23-30 มิถุนายน 2560 232

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี โทรศัพท์ 0 2562 5555 ต่อ 3415
Facebook: สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลับไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนิสิตใหม่

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์