คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธันวาคม 2558

ปิดความเห็น บน คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธันวาคม 2558 60

คณะผูบริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตรเขารวมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่น แน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติ เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

01k555 12313828_450922138441819_3983933066677220866_n
12316549_450921248441908_4338878171901664038_n 12301621_450920745108625_5946517081781850424_n
ipicture

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์