ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุขิตา สถิตในธรรม ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2558

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุขิตา สถิตในธรรม ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2558 275

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุขิตา สถิตในธรรม บัณฑิตภาควิชาพันธุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมวิทยาศาสตร์บัณฑิต จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ ประจำปี 2558

12316276_407277712801224_787039089709852937_n

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์