ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิตใหม่

ปิดความเห็น บน ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนิสิตใหม่ 492

 

เอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์/รายงานตัวนิสิตใหม่

คู่มือนิสิตใหม่ KU 76
[กรุณาดาวน์โหลดผ่าน Wifi 31.83 MB]

sumpard59_kaorak

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการปฐมนิเทศ มก.
“ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” 23 ก.ค. 59
[1.94 MB]

sumpard59_doolae

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือระบบการดูแล
และช่วยเหลือนิสิต (สำหรับผู้ปกครอง)
[2.04 MB]

 sumpard59_happiness

แผ่นประชาสัมพันธ์ “ดูแลชิดใกล้ โทรได้ทันที” Happy Place Center
[41.46 KB]

sumpard59_orientation

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 4 ส.ค. 2559 พร้อมหนังสือเชิญและแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการของผู้ปกครอง [69.00 KB]

ปฏิทินกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ [แก้ไข 31 กรกฎาคม 2559]

sumpard59_sciact

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มก. ปีการศึกษา 2559
แก้ไข: 31 ก.ค. 59

ปฏิทิน

– ปฏิทินโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ (21 ก.ค. – 6 ส.ค. 59)

[NEW! 17 ก.ค. 59]

download59

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์