นักเรียนรับตรง (ทุกโครงการ) :: ยืนยันการเข้าศึกษาและดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน นักเรียนรับตรง (ทุกโครงการ) :: ยืนยันการเข้าศึกษาและดาวน์โหลดเอกสาร 27

banner welcome sci51

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอต้อนรับนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผ่านวิธีการรับตรงและโควตาต่างๆ ทุกโครงการ รวมถึงนิสิตชั้นปีที่ 1 เตรียมแพทยศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ให้นักเรียนรายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว คู่มือ และกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ได้โดย

1. มารายงานตัวและรับเอกสารด้วยตนเองในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ในระหว่างเวลา 09:00-12:00 น. หรือ

2. รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสาร (นักเรียนที่รายงานตัวและรับเอกสารด้วยตนเองแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลอีก จะอัพเดทสถานะให้ในเวลา 16:30 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2559) โดยดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้

a1  > a3
a2  > a4
v
download59

***หากเข้าหน้า “ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว” ไม่ได้ โปรดรอประมาณ 2-3 นาทีแล้วลองอีกครั้ง หากยังเข้าไม่ได้ให้ log out ออกจาก gmail ก่อน ขออภัยสำหรับ bug นี้…

หมายเหตุ: นักเรียนที่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ที่ประสงค์จะรับเอกสารแบบตัวเล่ม (hard copy) สามารถมาติดต่อรับได้ภายหลัง ณ ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)

<< กลับไปยังข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์