ปฐมนิเทศนิสิต ตรวจสุขภาพนิสิต และกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ปิดความเห็น บน ปฐมนิเทศนิสิต ตรวจสุขภาพนิสิต และกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 4486

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ปฏิทินกิจกรรมของนิสิตใหม่คู่มือนิสิตใหม่ SC 53

หมายเหตุ: นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 61 ทุกคน ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ: กำหนดการที่แสดงด้วยตัวอักษรหนา เป็นสิ่งที่นิสิตรหัส 61 ต้องดำเนินการ/เข้าร่วม หากนิสิตไม่สามารถเข้าร่วมได้ นิสิตต้องติดต่อเขียนคำร้องไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ก่อนถึงวันที่จัดโครงการอย่างน้อย 3 วันทำการ

นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 61 ขอให้ดาวน์โหลดคู่มือนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ SC 53 โดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างนี้

ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์

ท่านสามารถดูอัลบั้มภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้ ที่นี่ (Facebook)

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตใหม่เข้ากลุ่ม Facebook นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ KU 78 • SC 53

URL: https://www.facebook.com/groups/KU78.SC53/

เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อหน่วยงานประสานงาน

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    • สถานที่ทำการ: ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
    • เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 12:00 น. และ 13:00 – 16:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
    • หมายเลขโทรศัพท์: 0 2562 5444 หรือ 0 2562 5555 หรือ 0 2942 8200 ต่อ 646141-6

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์