โครงการตอบแข่งขันวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯ และนิทรรศการทางเคมี ครั้งที่ 37

ปิดความเห็น บน โครงการตอบแข่งขันวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯ และนิทรรศการทางเคมี ครั้งที่ 37 576

dayfix

ชุมนุมนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และนิทรรศการทางเคมี ครั้งที่ 37 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัครนักเรียน ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ goo.gl/forms/amMOfMDhotjnUeRD2 หรือสมัครทางไปรณีย์ผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้ส่งไปยังโรงเรียนของนักเรียน

รายละเอียดโครงการ กำหนดการ เงื่อนไขการรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร: คลิกที่นี่

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ
1) โล่พระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
2) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จานวน 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จานวน 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน จานวน 8,000 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัล
1) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุน
– รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 และ 2 รางวัลละ 2,500 บาท
– รางวัลชมเชยอันดับที่ 3 – 7 รางวัลละ 1,000 บาท
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทุกท่าน
1) เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: Chemtest Kasetsart University หรือโทร 02 562 5555 ต่อ 2208

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์