ทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2561

ปิดความเห็น บน ทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2561 597

ทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และให้นิสิตที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตณ์ จำนว 19 ทุน

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณนวรัตน์  สามารถ ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต โทร. 646142

นโยบายใบสมัคร

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์