นโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Research) ปีการศึกษา 2561

ปิดความเห็น บน นโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Research) ปีการศึกษา 2561 150

นโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน (Class Action Research) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จะทำการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนให้อาจารย์ใช้กระบวนการวิจัยในการดำเนินงาน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณนวรัตน์  สามารถ ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต โทร. 646142

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290