นโยบายทุนผู้ช่วยสอน (Faculty of Science Kasetsart University Teaching Assistant: ScKUTA) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561

ปิดความเห็น บน นโยบายทุนผู้ช่วยสอน (Faculty of Science Kasetsart University Teaching Assistant: ScKUTA) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 260

นโยบายทุนผู้ช่วยสอน (Faculty of Science Kasetsart University Teaching Assistant: ScKUTA) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2561 โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนที่ให้แก่อาจารย์เพื่อดำเนินการจัดให้มีผู้ช่วยสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบและเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณนวรัตน์  สามารถ ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต โทร. 646142

นโยบายใบสมัคร

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์