เปิดบริการให้คําปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย ณ หน่วยบริการวิชาการให้คําปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ปิดความเห็น บน เปิดบริการให้คําปรึกษาทางด้านสถิติเพื่อการวิจัย ณ หน่วยบริการวิชาการให้คําปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 765

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดหน่วยบริการวิชาการให้คำปรึกษาสถิติแก่นิสิต บุคลากร นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รูปแบบ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานที่ ณ หน่วยบริการวิชาการให้คำปรึกษาสถิติเพื่อการวิจัย ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-562-5555 ต่อ 647121 -3

e-mail : statistical.consult.ku@gmail.com

ตารางให้คำปรึกษารายชื่อผู้ติดต่อ

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290