ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 378

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 จะเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท จาก ผลงานวิจัย “ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” โดยมีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษา

  • จบระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การทำงาน

  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงจาก : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_1398047

https://www.posttoday.com/pr/559603

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์