พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้สังคม ช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี

ปิดความเห็น บน พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้สังคม ช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี 167

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาจารย์และนิสิต ที่มีจิตอาสาทำคุณประโยชน์ให้สังคม ช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี จำนวน 13 ชีวิต ติดอยู่ภายใน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวงนี้มีระยะทางยาวกว่า 10 กิโลเมตร ไม่ง่ายเลยที่จะทำการค้นหา และนำตัวผู้ประสบภัยออกมาได้อย่างปลอดภัย 

โดยท่านอาจารย์ และนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำความรู้ความสามารถเข้าสำรวจพื้นที่และปฏิบัติภารกิจ ช่วยเหลือผู้สูญหาย ทีมหมูป่าอคาเดมี ได้แก่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดีเซลล์ สวนบุรี
เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร ปนานนนท์
เข้าร่วมสำรวจพื้นที่ ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2561

นิสิต จำนวน 6 คน เข้าสำรวจ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 3 กรกฎาคม 2561

1. นาย ยศวรรธน์ ชุณหกมลรักษ์     นิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 4
2. นาย ธนากร เสริมศรี                    นิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 3
3. นาย เปศล สุขสมัย                      นิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 3
4. นาย วีรภัทร พงศ์ประภากุล         นิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 2
5. นาย ณัฐพงษ์ หาสุข                    นิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 2
6. นาย เฉลิมพล วังสำเภา               ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

นิสิต จำนวน 5 คน เข้าสำรวจ ระหว่างวันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2561

1. นายวิศเวศ ว่องไว                       นิสิตปริญญาเอก
2. นายปฏิญญา พรโสภิณ              นิสิตปริญญาเอก
3. นายพีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์          นิสิตปริญญาเอก
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ สันโดษ      นิสิตปริญญาโท
5. นายปรเมศวร์ มาศขาว                ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้นำทีมเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้ ว่าได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน จึงทำให้งานออกมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290