ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล 2018 TWAS Prize for young Scientists in Thailand สาขาชีววิทยา

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล 2018 TWAS Prize for young Scientists in Thailand สาขาชีววิทยา 299

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ อาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ ได้รับรางวัล 2018 TWAS Prize for young Scientists in Thailand สาขาชีววิทยา โดยจะเข้ารับรางวัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์