การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Birnbaum Sanders Distribution and Data-Centric Engineering : Big Data Perspective

ปิดความเห็น บน การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Birnbaum Sanders Distribution and Data-Centric Engineering : Big Data Perspective 113

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Birnbaum Sanders Distribution and Data-Centric Engineering : Big Data Perspective โดยได้รับเกียรติจาก Prof Andrei Volodin, Ph.D  Department of Statistics, University of Regina, Canada ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ประชุมสมศรี ลีลานุช ชั้น 9 อาคาร SC45

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์
โทรศัพท์ : 025625444 ต่อ 647123
Email : fsciwnb@ku.ac.th

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290