19 เม.ย. 61-การบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ชีวธุรกิจ เรื่อง “พืชกินแมลง สร้างรายได้”

ปิดความเห็น บน 19 เม.ย. 61-การบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ชีวธุรกิจ เรื่อง “พืชกินแมลง สร้างรายได้” 73

รายวิชา 01424311 Industrial Biology ภาควิชาสัตววิทยา และโครงพหุวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ชีวธุรกิจ เรื่อง “พืชกินแมลง สร้างรายได้”
Cr: https://www.thairath.co.th/content/422090
โดย…คุณปฐมะ ตั้งประดิษฐ์ (วิทยากรพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณ์ตรง)
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 506 ภาควิชาสัตววิทยา

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นพืชกินแมลงชนิดหนึ่ง ฟังฟรี มีประโยชน์ !!!
เราจะเพาะเลี้ยงให้เติบโตได้อย่างไร แล้วเขาขายกันไงน่าาาา

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290