5 เม.ย. 61-การบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ ชีวธุรกิจ เรื่อง “ปลากระเบนน้ำจืดเชิงอุตสาหกรรม” (Freshwater Stingrays)” 

ปิดความเห็น บน 5 เม.ย. 61-การบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ ชีวธุรกิจ เรื่อง “ปลากระเบนน้ำจืดเชิงอุตสาหกรรม” (Freshwater Stingrays)”  130

รายวิชา 01424311 Industrial Biology ภาควิชาสัตววิทยา และโครงพหุวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางชีวอุตสาหกรรม/ ชีวธุรกิจ เรื่อง “ปลากระเบนน้ำจืดเชิงอุตสาหกรรม” (Freshwater Stingrays)” 

โดย…คุณทวีสุข ฉ่ำชื่น (อาจารย์พิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง)
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง 506 ภาควิชาสัตววิทยา

???? ปลากระเบนลวดลายสวยงาม เพาะเลี้ยงขายแพงๆ ฟังฟรี มีประโยชน์ !!!
ได้ไงน้าาาาา….(อยากรู้จัง!!)

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290