25 ม.ค. 61 — ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33

ปิดความเห็น บน 25 ม.ค. 61 — ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33 319

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33 ในวันที่ 25 มกราคม 2561

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์