เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2560 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ปิดความเห็น บน เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2560 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF) 1618

เปิดรับสมัครนโยบายทุนสนับสนุนการทาวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรี พัฒนาคุณภาพงานปัญหาพิเศษ และ สนับสนุนให้นิสิตได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากงานปัญหาพิเศษ ในการประชุมวิชาการ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 31 มกราคม 2561

ปิดระบบรับสมัครขอรับทุน URMF แล้วค่ะ

ภาควิชารวบรวมส่งมาที่ ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใน 12.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน

นโยบายตรวจสอบรายชื่อ

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290