15 มกราคม 2561 – ผู้บริหาร มก. และคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ปิดความเห็น บน 15 มกราคม 2561 – ผู้บริหาร มก. และคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ 231

ผู้บริหาร มก. และคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก., ผศ.วิมล รอดเพ็ชร ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน มก., คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพบ คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อเรียนปรึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  และขอบพระคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์อย่างดียิ่งตลอดมา

 

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์