นักวิจัย มก. ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก

ปิดความเห็น บน นักวิจัย มก. ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก 508

รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบพยาธิตัวตืดชนิดใหม่ของโลก ในปลาฉลามกบ ที่จังหวัดชลบุรี
พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ : นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์