การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์”

ปิดความเห็น บน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์” 330

01_090758

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์” เพื่อให้ความรู้ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ให้ทราบถึงความสําคัญของสิทธิบัตร เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์ของนักวิจัยรวมทั้งการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานการวิจัยเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานนั้นและไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง  คงคาทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย นิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.

11695900_408950632638970_5264062267946682812_n 11693844_408950942638939_4180081020000094110_n 11666077_408950715972295_8707116533756648548_n
11738044_408950589305641_1820306828010088087_n 11667312_408950805972286_5513914437872048807_n ipicture
attachSpeak
patent01b

ดาวโหลด (Downloads) เอกสารงานทรัพยสินทางปัญญา
https://kuservice.ku.ac.th/index_.php?action=download&part=4

patent02b

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://kuservice.ku.ac.th/index_mom57.php

patent03bตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.thaiipmart.com/productlist.php?uid=2644

   

Similar articles

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้: _ คน เมื่อวานนี้: _ คน สัปดาห์นี้: _ คน เดือนนี้: _ คน เริ่มนับสถิติตั้งแต่: 14 มีนาคม 2019
ที่อยู่ : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0-2562-5444, 0-2562-5555
โทรสาร : 0-2942-8290
อีเมล์ : fscitdp@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sci.ku.ac.th
แผนที่คณะวิทยาศาสตร์
Address : 50 Ngam Wong Wan Rd, Chatuchak Bangkok 10900
Tel : 0-2562-5444, 0-2562-5555
Fax : 0 -2942-8290