โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

ปิดความเห็น บน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562 829

สกว. โดย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏตาม Link ด้านล่างนี้

https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/rgj-phd-project/11755-21st-rgj-advisor-enrollment-2562

ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง
1) อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ
2) อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว

หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561 — ที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

Tagged with:

Similar articles

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์